mal-dövlət

mal-dövlət
top. <ər.> Sərvət, dövlət, əmlak, var. Mal-dövləti əlindən çıxmaq. – <Yaşlı kişi:> Görünür, Çopurun mal-dövləti <Şirinnazın> gözünü tutmuşdu. S. H.. Gəzdim dağı, dağlığı; Yoxdu onun bağlığı; Mal-dövlət gedər qalmaz; Qalar bir cansağlığı. (Bayatı).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mal-pul — bax mal dövlət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlət — 1. is. <ər.> Ölkənin hakim sinfinin, mövcud idarə üsulunu qorumaq və başqa siniflərin müqavimətini aradan qaldırmaq məqsədini daşıyan siyasi təşkilatı, habelə bu cür siyasi təşkilatı olan ölkənin özü. Dövlət hüdudları. Dövlət quruluşu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal — 1. is. 1. İribuynuzlu ev heyvanı; malqara, qaramal (inək, öküz, camış və b.). Malı naxıra qatmaq. Mal damı. – <Dərviş:> Malların köyşəyi, atların nəriltisi, gah gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. A. D.. Mal həkimi – baytar həkimi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlətlilik — is. Dövlətli adamın vəziyyəti; varlılıq, zənginlik, pulluluq, çoxlu mal və pul sahibi olma. İndi dünyada qayda belədir ki, birisi ucadan alçağa enə, dövlətlilikdən kasıblığa düşə, söhbəti həmişə aparıb çıxardacaq keçən günlərinə. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-madar — is. dan. Var, dövlət. Mal madar sahibi. Mal madarı əlindən getmək. – <Paşa bəy:> Bu qədər cah calal, ad san, şan şöhrət, mal mülk əldən çıxsa dözmək olarmı? Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-mülk — is. dan. Var, dövlət. Mal madar sahibi. Mal madarı əlindən getmək. – <Paşa bəy:> Bu qədər cah calal, ad san, şan şöhrət, mal mülk əldən çıxsa dözmək olarmı? Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-qaralı — sif. Mal qarası olan, malqara saxlayan. Mal qaralı həyət. – Qayib kişinin əvvəli mal qaralı, qoyun sürülü, dövlətli bir kəndli idi. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mülk-mal — top. Mülk, ev eşik, var dövlət hamısı bir yerdə. . . Əgər mən müsəlman olandan sonra başıma çarşab salıb üzümü örtsəm, gərək dünyadan əl çəkəm və mülk malımı atam ərimin üstünə. C. M.. Keçmişdə evlənən oğlandan mülk mal, başlıq istərdilər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • var-dövlət — is. Sərvət, dövlət, var, mülk mal. <Gülsənəm:> Kişi gecə gündüz əlləşir, kolxozun varını dövlətini göz bəbəyi kimi qoruyur. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təməvvül — ə. mal dövlət qazanma, varlanma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”